Uppfödning av Pyreneisk Mastiff!

Valpar väntas efter

 La Gran Perla Querer HD B/C                     Farmlands Badger HD B/B
 
Uppdaterad 2021-03-17

  Vi använder Mästers hundfoder
 

Copyright by FLCK Scandinavia & PomPino's kennel