Uppfödning av Pyreneisk Mastiff!

          
 
La Gran Perla Querer med sina valpar.
Födda 2019-03-16, 3 hanar och 2 tikar


Uppdaterad 2019-04-03
Vi använder CanAmi Hundfoder
 

Copyright by FLCK Scandinavia & PomPino's kennel