Uppfödning av Pyreneisk Mastiff!


>
Tundra har fått en kompis!
Välkommen Dart Vader Charlie "Cilla" (Tornjak) till flocken!


Uppdaterad 2023-03-27

  Vi använder Mästers hundfoder
 

Copyright by FLCK Scandinavia & PomPino's kennel