Uppfödning av Pyreneisk Mastiff!

Valpar födda 2021-04-13
 
4 hanar


 efter

La Gran Perla Querer och Farmlands Badger

Uppdaterad 2021-04-23

  Vi använder Mästers hundfoder
 

Copyright by FLCK Scandinavia & PomPino's kennel